Mục tiêu đào tạo

Hiểu được lợi ích khoa học và ý nghĩa việc thử nếm cà phê.Có được cơ sở lý thuyết và thực tiễn để thực hiện các phương pháp trong các quy tắc thử nếm.Phân tích các mẫu thị trường để trau dồi kiến ​​thức.

Phương pháp đào tạo

Học song song lý thuyết về thực hành. Nội dung được giảng dạy từ những chuyên gia được cấp văn bằng chứng chỉ cà phê chuẩn quốc tế SCA, có nhiều năm kinh nghiệm về cà phê nhất là với nhu cầu – thị trường Việt Nam.

The private key belongs to best iphone vpn one person and no one else has access to it.

Hỗ trợ lâu dài

Một khóa học vài ngày là chưa đủ để bạn có thể trở thành chuyên gia giỏi. Three Coffee Roastery sẽ đồng hành và hỗ trợ trong suốt quá trình sau khóa học, cung cấp thêm những kiến thức mới về giáo trình đào tạo thử nếm.

Khóa học nâng cao

Hoàn thành bài kiểm tra khóa cơ bản là yêu cầu bắt buộc giúp bạn có kiến thức để học tiếp khóa nâng cao. Đội ngũ giảng viên sẽ giúp bạn những định hướng sâu hơn sau khi hoàn thành khóa học đào tạo thử nếm.